Events

Bryo Business Date

Share on social media

21 November 2015

Ann De Clercq en Joost Muylle werden uitgenodigd om een workshop te geven omtrent octrooien en merken op de volgende Bryo Business Date. Deze gaat door vanaf 8u30 op zaterdag 21 november in de kantoren van Greenbridge te Oostende.

 

Van hun presentaties mag u het volgende verwachten:

Allereerst zal Ann De Clercq het belang van het octrooi onderstrepen. U komt te weten wat een octrooi precies is en aan welke voorwaarden uw idee of product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een patent. De voordelen van een octrooi komen aan bod, maar ook het gevaar dat je loopt indien je geen bescherming aanvraagt zal duidelijk worden. Verder gaat Ann dieper in op de timing waaraan een aanvraag best voldoet alsook de verschillende officiële instanties waar u rekening mee dient te houden. De verschillende stappen in het proces van een octrooiaanvraag worden dus doorlopen en ook het kostenplaatje dat hieraan verbonden is wordt bekeken.

Vervolgens verdiept Joost Muylle zich met u in de wereld van merken en design. Een merk is veel meer dan een teken dat dient om goederen of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het is een wezenlijk bestanddeel van de activa en draagt substantieel bij tot de realisatie van een business plan. Het helpt immers een marktaandeel veilig te stellen, nieuwe markten en sectoren te benaderen en nieuwe goederen en/of diensten te introduceren. Een design is dan weer de vormgeving en de versiering van een voorwerp die niet alleen de functie maar ook de beleving van het voorwerp danig beïnvloedt. Het voegt waarde, betekenis en kwaliteit toe en verdient dan ook, zoals een merk trouwens, een sluitende bescherming.

Follow us on Instagram